KATILIM ŞARTLARI

 • Katılımcı, Programa ilişkin tüm şart ve koşulları bilerek Programa kendi isteği ve hür iradesiyle katılmıştır.

 • Her ne olursa olsun, spor ahlakına ve disiplinine uygun davranacağını, ekibindeki diğer katılımcılar ile koordinatörlere herhangi saygısızca bir tutumda bulunmamayı, Kulüp çalışanlarının ve görevlilerinin talimat ve uyarılarını dikkate almayı, aksi halde doğabilecek zararlar nedeniyle Kulüpten herhangi bir talepte bulunmamayı kabul eder.

 • Katılımcı, beden ve zihin sağlığının deniz ve yelken sporuna uygun olduğunu, Programa katılabilmek adına Kulübe herhangi bir yanıltıcı beyanda bulunmadığını ve Program süresince beden veya zihin sağlığında meydana gelebilecek ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kendisinin Programa ve spora devamlılığını etkileyebilecek tüm gelişme ve değişimleri Kulübe derhal bildireceğini kabul eder.

GENEL KURALLAR

 • Katılımcı kendi isteğine göre 1. veya 2. tercihinde belirttiği gün ve saatlerde Program seanslarına (“Seans”) katılacak ve Programın tamamı bitene kadar Seanslara aynı gün ve saatte devam edecektir.

 • Katılımcının gün ve saatini değiştirmek BAUISCinisiyatifinde olup, böyle durumlarda Katılımcının programına uygun bir gün veya saat belirlenecektir.

 • Denize çıkışlarda iptal/değişiklik talepleri; hafta içi için en az 1 (bir) gün öncesinde 16:00’ya kadar, hafta sonu için ise en geç Perşembe günü 16:00’ya kadar bildirilmelidir. Aksi halde kişi “katılmamış” sayılacaktır.

 • İptal/değişiklik talepleri yelkenokulu@bauisc.orgadresine mail yoluyla yapılmalı ve teyit alınmalıdır. Teyit gelmezse 0554-185-2864no’lu telefon ile irtibata geçilmelidir. Teyit alınmaması dersin “iptal edilmediği” anlamına gelecektir.

 • Program toplam 4 seanstan oluşur. Seanslar 1 (bir) defadan fazla ertelenemeyecek olup, başlama tarihini izleyen 5 (beş) hafta içerisinde tamamlanmalıdır. Katılımcı en az 3 (üç) seansa katılması halinde katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.

 • Katılımcı, Program süresince Programın tüm gerekliliklerine uygun davranacak olup, Eğitmen ve diğer katılımcılara karşı spor ahlakına uygun ve centilmenlik çerçevesinde ilişkiler kuracaktır.

MALİ KURALLAR

 • Katılımcı, Programın başlamasından önce belirtilen güne kadar Programa ilişkin katılım ücretini (“Katılım Ücreti”) ödeyecektir. Aksi halde, başvurusunun iptal edilerek, yerine başka bir Katılımcının Programa dahil edilebileceğini kabul eder.

 

 • Program başladıktan sonra, katılımcının 1(bir) seans dahi olsa denize çıkması halinde, programın iptali ve/veya ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

 • Katılımcı, kendinden kaynaklanmayan bir sebeple Programa devam edememesi hali saklı tutulur. Bu halde Katılımcı, kendinden kaynaklanmayan bir sebeple Programa devam edemediğini kanıtlayacak bir belge getirdiği takdirde Program, BAUISC ve Katılımcı tarafından uygun bulunacak bir tarihe ertelenir.

 

ÖDEMELER

 • Ödemeler nakit, kredi kartı veya banka transferi yoluyla yapılabilecektir. 

 • Katılımcı, banka transferi veya kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak yapacağı ödemelere ilişkin tüm banka masraflarını karşılayacağını kabul etmektedir.

 • Ödeme yapıldıktan sonra dekont yelkenokulu@bauisc.orgadresine gönderilip teyit alınmalıdır.